Trajtim me Botox

Lek 4,000.00 – Lek 6,000.00

  Trajtim me Botox  për floket tuaj/ Botox treatment for your hair Kur mendoni për rrudhat, mund të mendoni për onabotulinumtoxin A (Botox), një ilaç i zakonshëm me recetë që disa...

Flokë të shkurtër
Flokë mesatar(te shpatullat)
Flokë të gjatë
Lek 4,000.00
Përshkrimi i Produktit

 

Trajtim me Botox  për floket tuaj/ Botox treatment for your hair

Kur mendoni për rrudhat, mund të mendoni për onabotulinumtoxin A (Botox), një ilaç i zakonshëm me recetë që disa njerëz e përdorin për të zbutur rrudhat. Por, çfarë lidhje me Botox për flokët tuaj?

Flokët në kokë humbin plotësinë dhe elasticitetin ndërsa plaken, ashtu si lëkura juaj. Produktet e reja të flokëve tregojne rezultat maksimal , siç eshte dhe  Botox për flokët, sepse supozohet se  ndihmon në mbushjen e flokëve, i bëjnë ato të lëmuara dhe me shume shkelqim.

A përmban Botox për flokë Botox? Botox për flokët nuk përmban në të vërtetë përbërësin e toksinës botulinum, i cili është përbërësi kryesor i Botox. Në vend të kësaj, është një emër i bazuar në mënyrën se si funksionon produkti. Ashtu si Botox punon duke relaksuar muskujt dhe zbutur lëkurën, "Botox flokët" funksionon duke mbushur fibra individuale të flokëve për t'i dhënë asaj plotësi dhe t'i bëjë ato vitale.

Si funksionon flokët Botox?

Botox i flokëve është në të vërtetë një trajtim i thellë kondicionues që vesh fijet e flokëve me një mbushës, të tilla si keratin. Trajtimi mbush çdo zonë të thyer ose të hollë në secilën fije floku për t'i bërë flokët të duken më të plotë dhe të shkëlqyeshëm.

Përbërësit ndryshojnë në varësi të produktit, në Arome Gruaje ne kemi  një përzierje të patentuar.

Kush mund të përdorë Botox për flokë?Ju mund të përdorni Botox për flokët nëse keni:

skajet e ndara

flokë shumë të imët, që nuk kanë vëllim ose shkëlqim

flokët e dëmtuar

flokë të djegur

flokët që dëshironi të rregullohen

Në përgjithësi, Botox-i i flokëve konsiderohet i sigurt për çdo lloj floku.

 

Ju do të shihni rezultatet e trajtimit të flokëve Botox menjëherë pas tharjes së flokëve.

Sa kushton flokët Botox?

Nëse jeni duke menduar të beni kete  trajtim në një Arome Gruaje , pyesni për çmimin para se të caktoni takimin tuaj ne nr tone të kontaktit  ose  edhe ne DM .

Sa efektive është botoksi i flokëve?

Botox i flokëve është një trend i njohur tani, mirë funksionojnë produktet cilesore me perberes qe  janë me cilësi të lartë. Sic i disponojme edhe ne në Arome Gruaje .

Ky trajtim zgjat 60-120 minuta maksimumi në varesi të gjatësisë dhe dendësisë së flokut tuaj

 

Basti juaj më i mirë për të marrë rezultate të mira do të ishte të testonin kete trajtim në Arome Gruaje .

Botox treatment for your hair

When you think of wrinkles, you may think of onabotulinumtoxin A (Botox), a common prescription drug that some people use to soften wrinkles. But what about Botox for your hair?

Hair on your head loses fullness and elasticity as you age, just like your skin. New hair products show maximum results, such as Botox for hair, because it is supposed to help fill the hair, make it smooth and more shiny.

Does Botox for Hair contain Botox? Botox for hair does not actually contain the ingredient botulinum toxin, which is the main ingredient in Botox. Instead, it's a name based on how the product works. Just as Botox works by relaxing muscles and softening the skin, "Hair Botox" works by filling individual hair fibers to give it fullness and make it vital.

How does hair Botox work?

Hair Botox is actually a deep conditioning treatment that coats the hair shaft with a filler, such as keratin. The treatment fills in any broken or thin areas on each strand to make hair look fuller and shinier.

The ingredients vary depending on the product, at Arome Gruaje we have a patented blend.

Who can use Botox for hair? You can use Botox for hair if you have:

split endsvery fine hair that lacks volume or shine

damaged hair

burnt hai

the hair you want to fix

In general, hair Botox is considered safe for all hair types.

You will see the results of the Botox hair treatment immediately after the hair dries.

How much does Botox hair cost?

If you are thinking of doing this treatment in a Women's Fragrance, ask about the price before making your appointment at our contact number or even in DM.

How effective is hair botox?

Hair Botox is a popular trend now, quality products with high quality ingredients work well. As we also have them at Arome Gruaje.

This treatment lasts 60-120 minutes maximum depending on the length and density of your hair

Your best bet to get good results would be to test this treatment at Arome Gruaje.


Mënyrat e Pagesës
Arome Gruaje, ju mund te paguani me një nga mënyrat e mëposhtme të pagesës: - Pagesë në Qëndër - Pagesë me Kartë Krediti ose Debiti
Rreth Nesh

Rreth Nesh

Arome Gruaje Beauty Center & Coffee Bar ,ky koncept novator vjen në Tiranë me përvojën e lidhur me pajisjet dhe produktet e trajtimeve të trupit, të fytyrës dhe flokëve,si dhe masazhet. Shërbimet tona janë zgjedhura me kujdes për të ofruar cilesine më të mirë dhe çmimet më të pranueshme në treg.